Suolas

Suolas gaminamas iš Liepos ir Juodalksnio medienos.

Kaina – € su PVM už vieną vienetą.